تایید اورسجی توسط نایب رئیس فدراسیون جهانی کبدی

تایید اورسجی توسط نایب رئیس فدراسیون جهانی کبدی

به گزارش ایسنا، بعد از مرگ “گهلوت” رئیس هندی فدراسیون جهانی کبدی(IKF)، رئیس فدراسیون کبدی ایران اعلام کرد با کسب بیشترین رای به عنوان سرپرست فدراسیون جهانی انتخاب شده است. اما بعد از آن افرادی از بدنه کبدی ادعا کردند که اورسجی اصلا به عنوان سرپرست فدراسیون جهانی انتخاب نشده است. عباس اورسجی رییس فدراسیون کبدی، در