ویس کرمی: افزایش ظرفیت پذیرش دانشجویان پزشکی باید به مناطق محروم سوق پیدا کند

ویس کرمی: افزایش ظرفیت پذیرش دانشجویان پزشکی باید به مناطق محروم سوق پیدا کند

به گزارش ایسنا؛ مهرداد ویس کرمی در تذکری شفاهی در جریان جلسه علنی امروز مجلس، بیان کرد: با توجه به نکات متفاوتی که امروز درباره حوزه سلامت و درمان در مجلس بحث شد، دو موضوع تعهد پزشک در مناطق محروم و عدم اقبال پزشکان برای حضور در مناطق محروم از موضوعات اساسی کشور به شمار