بیشترین مانع در روستاها برای تجمیع اراضی فرهنگ‌سازی است

بیشترین مانع در روستاها برای تجمیع اراضی فرهنگ‌سازی است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد شوکتی آمقانی، عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس درباره خرد شدن اراضی کشاورزی در برنامه‌ای تلویزیونی گفت: اگر بخواهیم درباره آمار میانگین اراضی کشاورزی صحبت کنیم میانگین اراضی کشاورزی در دنیا ۸.۷ دهم هکتار است که این رقم برای ایران تقریباً نصب میانگین جهانی و ۴.۹ دهم به ثبت رسیده

طارم زیتون‌پوش می‌شود / نزاع آفت و آفت‌کش‌‎ها

طارم زیتون‌پوش می‌شود / نزاع آفت و آفت‌کش‌‎ها

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان امور اراضی کشور یکی از زیرمجموعه‌های وزارت جهاد کشاورزی است که بخشی از زمین‌های دولتی را در اختیار دارد. این سازمان در راستای یکپارچه سازی اراضی کشاورزی و افزایش راندمان کشت، زمین‌ها را به شرط کشت و فعالیت با بهره‌وری مشخص با قیمت پایین‌تر طی قراردادی به بخش خصوصی واگذار