تشدید طرح ارتقاء امنیت اجتماعی و مقابله با اخلالگران نظم عمومی در شرق استان تهران

تشدید طرح ارتقاء امنیت اجتماعی و مقابله با اخلالگران نظم عمومی در شرق استان تهران

سردار دلاور القاصی مهر صبح چهارشنبه هفتم تیر ماه در جمع خبرنگاران خاطرنشان کرد: اهدافی که در این طرح از ماه ها قبل مشخص و هدف گذاری نیز بر اساس اولویت وقوع جرائم قرار داده شده بود با همکاری و پشتیبانی بسیار خوب مردم در حوزه اطلاعاتی و هماهنگی بسیار خوب دستگاه قضائی در شهرستان