پیش بینی تولید ۶۰۰هزار دستگاه موتور سیکلت در سال جاری

پیش بینی تولید ۶۰۰هزار دستگاه موتور سیکلت در سال جاری

به گزارش خبرنگار مهر، جلیل مجاهد رییس انجمن صنعت موتورسیکلت با بیان اینکه صنعت موتور سیکلت یکی از فعال‌ترین و بی‌حاشیه ترین صنایع در کشور است، گفت: صنعت موتور سیکلت ایران نزدیک به ۶۰ سال قدمت دارد که از بخش دولتی با واردات موتورسیکلت از اروپا و ژاپن آغاز و از دهه ۷۰ بخش خصوصی