صندوق بازنشستگی متاثر از سطوح مختلف تصمیم‌گیری در کشور است

صندوق بازنشستگی متاثر از سطوح مختلف تصمیم‌گیری در کشور است

به گزارش ایسنا، محمد اسکندری در نخستین روز از هفته دفاع مقدس و در دیدار با تعدادی از مدیران و کارکنان این صندوق با گرامی داشت یاد و خاطره رزمندگان جنگ تحمیلی، خدمت به بازنشستگان را یکی از مصادیق تشخیص و بصیرت در انتخاب راه درست خواند و گفت: ما باید بتوانیم هر روز ولو