بی‌رغبتی فرش‌بافان برای تولید/ تاروپود فرش با مشکلات گره خورد!

بی‌رغبتی فرش‌بافان برای تولید/ تاروپود فرش با مشکلات گره خورد!

خبرگزاری مهر – گروه استان‌ها: صنایع دستی یکی از ظرفیت‌های مهم و اساسی خراسان شمالی محسوب می‌شود به طوری که از حدود ۳۰۰ نوع صنایع دستی کشور، بیش از ۶۰ مورد آن در خطه خراسان شمالی تولید می‌شود. اما این ظرفیت در ابعاد مختلف نادیده گرفته شده به طوری که این صنعت پربازده اکنون گرفتار