صنایع تبدیلی و تکمیلی تولید ثروت می‌کند

صنایع تبدیلی و تکمیلی تولید ثروت می‌کند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی نیکبخت، وزیر جهاد کشاورزی در دیدار با اعضای کانون صنایع غذایی ایران از لزوم ایجاد تشکل‌های قدرتمند برای رونق تولید گفت و تاکید کرد: تولید، فرآوری و صادرات محصول، بازار رسانی، ارزش افزوده و ضایعات در بخش کشاورزی یک زنجیره بهم پیوسته از فعالیت تولیدکننده و صنعتگر است. وی، صنعت،

۲۳۱ همت نیازمندی صنایع تبدیلی برای تکمیل طرح‌های نیمه‌کاره

۲۳۱ همت نیازمندی صنایع تبدیلی برای تکمیل طرح‌های نیمه‌کاره

به گزارش خبرنگار مهر، بهبود وضعیت تولید شاید مهم‌تر از توسعه و گسترش آن باشد. گاهی شرایط تولید مناسب بوده اما در ادامه مسیر ناکارآمدی‌ها مزایا را هرز داده و خروجی کارها نامطلوب می‌شود. در حال حاضر با توجه به خشکسالی‌ها و کاهش مواد آلی خاک بخش کشاورزی فعالیت زیادی داشته و کم‌بودی وجود ندارد.

صنایع تبدیلی و تکمیلی در انتظار ۲۳۱هزار میلیارد تومان تسهیلات

صنایع تبدیلی و تکمیلی در انتظار ۲۳۱هزار میلیارد تومان تسهیلات

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از مبانی رشد اقتصادی ایجاد ارزش افزوده در تولید محصولات و خدمات است. خام فروشی یکی از دغدغه‌های اقتصاد کشور بوده و اقتصاد نفتی یا صادرات مواد اولیه معدنی و پتروشیمی سبب شده تا با توجه به این موهبت‌های خدادادی درآمد ناخالص ملی عدد مورد انتظاری نباشد. به عقیده بعضی