آخرین وضعیت نقل و انتقالات نساجی از زبان مدیرعامل

آخرین وضعیت نقل و انتقالات نساجی از زبان مدیرعامل

صادق درودگر، مدیرعامل نساجی مازندران در گفت‌وگو با ایسنا، درباره شرایط این تیم در نقل و انتقالات اظهار کرد: ما تمام بازیکنان را باید با توجه، نظر، درخواست و برنامه‌ریزی سرمربی جذب کنیم چون ما از ایشان فردا نتیجه می‌خواهیم. اگر در کار سرمربی دخالت کنیم نمی توانیم نتیجه مناسب از ایشان بخواهیم. ما به