درد شدید سمت راست زیر شکم نشانه چیست؟

درد شدید سمت راست زیر شکم نشانه چیست؟

در قسمت پایین سمت راست شکم قسمتی از روده بزرگ برای مردان و برای بعضی از زن ها تخمدان راست است. شرایط زیادی وجود دارد که می تواند باعث شود احساس درد سمت راست شکم شما ایجاد شود. سندرم روده تحریک پذیر  بیماری سندرم روده تحریک پذیر  یک اختلال مزمن روده بزرگ است. سندرم روده