جزییات احیای واحدهای صنعتی/ ۹۳ هزار نفر مشغول به کار شدند

جزییات احیای واحدهای صنعتی/ ۹۳ هزار نفر مشغول به کار شدند

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی آخرین آمار احیای واحدهای راکد نشان می‌دهد که در طول دو سال گذشته از عمر دولت سیزدهم بالغ بر ۴ هزار و ۱۰ واحد راکد احیا شده که زمینه اشتغال ۶۸ هزار نفر را فراهم کرده است. همچنین سرمایه گذاری انجام شده برای احیای این تعداد واحد ۵۵۷ میلیارد و