حدود ۹ هکتار از بافت فرسوده قم آسفالت شد

حدود ۹ هکتار از بافت فرسوده قم آسفالت شد

روح الله حسینی امروز شانزدهم آبان ماه در جمع خبرنگاران گفت: شرکت بازآفرینی شهری ایران که یکی از شرکت های زیر مجموعه و وابسته به وزارت راه و شهرسازی است در ذیل مأموریت های خود به عنوان نیروی محرکه و پیشران توسعه، وظیفه، بهسازی و بازسازی و بازآفرینی محلات بافت فرسوده و ناکارآمد شهری و