نشان «سرو سپید» در بیمارستان لبافی نژاد رونمایی شد

نشان «سرو سپید» در بیمارستان لبافی نژاد رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا زالی، در مراسم اولین سالگرد شهید مدافع سلامت دکتر محمد زارع جوشقانی که روز سه شنبه در بیمارستان لبافی نژاد برگزار شد، با اشاره به ویژگی‌های شخصیت برجسته دکتر زارع اظهار کرد: وی متصف به فضائل بسیار برجسته ای بود و مهم‌ترین وجه بارز وی فروتنی و تواضع نسبت به