قهرمانی شطرنج بازان ناشنوا در جهانی لهستان

قهرمانی شطرنج بازان ناشنوا در جهانی لهستان

به گزارش ایسنا، در اولین روز از رقابت‌های شطرنج قهرمانی جهان در لهستان که با حضور ۲۲ کشور در ورشو لهستان در سه بخش مردان، زنان و جوانان برگزار شد، پوریا جمالی شطرنج باز ناشنوای ایران در ۱۱ دور با کسب ۱۱ امتیاز مقام اول جوانان جهان را کسب کرد و آرمین رحمت پور نیز