حضور شرکت پارس‌ ایزوتوپ در کنگره انجمن پزشکی هسته‌ای اروپا

حضور شرکت پارس‌ ایزوتوپ در کنگره انجمن پزشکی هسته‌ای اروپا

به گزارش برگزیده ها به نقل از ایسنا، این کنگره در دو بخش علمی و نمایشگاهی، هر سال به میزبانی یکی از کشورهای اتحادیه اروپا و توسط انجمن پزشکی هسته‌ای اروپا برگزار می‌شود. این کنگره که از سال ۱۹۸۵ پایه‌ریزی شده است با مشارکت تعدادی از شرکت‌های اروپایی فعال در پزشکی هسته‌ای و تولید و