شادی پریدر سرمربی تیم ملی شطرنج بانوان ایران شد

شادی پریدر سرمربی تیم ملی شطرنج بانوان ایران شد

امیررضا پوررمضانعلی مدیر تیم های ملی و رئیس کمیته فنی فدراسیون شطرنج در گفتگو با ایسنا، در خصوص وضعیت تیم ملی بانوان شطرنج ایران گفت: برنامه های ویژه ای برای تیم ملی بانوان در نظر گرفته شده است. سال قبل هدایت این تیم برعهده من بود اما امسال تصمیم گرفته شد که شادی پریدر به عنوان