جبرائیلی رئیس مرکز نظارت راهبردی اجرای سیاست‌های کلی نظام شد

جبرائیلی رئیس مرکز نظارت راهبردی اجرای سیاست‌های کلی نظام شد

به گزارش برگزیده ها به نقل از ایسنا، در حکم محمدباقر ذوالقدر آمده است: «جناب آقای سید یاسر جرائیلی نظر به شایستگی و تجارب ارزشمندتان به موجب این حکم به مدت یک سال به عنوان رئیس مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاست های کلی نظام منصوب می‌شوید. امیداست با استمداد از عنایت و الطاف