آمار دیابت خوزستان بیش از استاندارد است/درمان بیماران تجاری نباشد

آمار دیابت خوزستان بیش از استاندارد است/درمان بیماران تجاری نباشد

به گزارش خبرنگار مهر، سید کریم حسینی شامگاه جمعه در همایش هفته ملی دیابت اظهار کرد: برداشت من از بیماری دیابت به عنوان یک جامع نقیضه‌ای است؛ این بیماری از طرفی مهربان و قابل کنار آمدن و از طرفی دیگر بی رحم و نامردی است. وی افزود: با وجود تکنولوژی پیشرفته و وضعیت خوب درمانی