دولت قبل پول های صادرکنندگان را بلوکه کرده بود

دولت قبل پول های صادرکنندگان را بلوکه کرده بود

محمدرضا مرتضوی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه مطابق با تصمیم دولت، صادرکنندگان می‌توانند مالیات بر ارزش افزوده خود را ظرف مدت یک ماه از سازمان امور مالیاتی دریافت کنند، اظهار کرد: این موضوع کمک زیادی به تأمین نقدینگی واحدهای تولیدی خواهد کرد و در عین حال، مشوقی برای صادرکنندگان برای ادامه مسیر