انتقال تجربه پروژه راهبردی فاز۳ توسعه بندرشهید رجایی توسط متخصصان

انتقال تجربه پروژه راهبردی فاز۳ توسعه بندرشهید رجایی توسط متخصصان

به گزارش خبرگزاری مهر، سید حسین میرشفیع در حاشیه بازدید از فاز سوم طرح توسعه بندر شهید رجایی به اهمیت فرمان ۱۰ ماده ای وزیر راه و شهرسازی اشاره کرد و اظهار داشت: تمامی مجموعه فعالیت های حوزه حمل و نقل اعم از راههای اصلی و ترانزیت، توسعه بنادر، حمل و نقل هوایی و ریلی