امحای دارو و مواد اولیه دارویی قاچاق و متروکه

امحای دارو و مواد اولیه دارویی قاچاق و متروکه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، سیدحسین میرمعینی، معاون بهره‌برداری و فروش اموال منقول سازمان اموال تملیکی با بیان اینکه برخی از این کالاها تاریخ مصرف هم دارند افزود: امحا و انهدام این کالاها براساس نامه ارسال شده از سوی سازمان غذا و دارو به سازمان اموال تملیکی صورت می‌گیرد، در