ایران، دومین کشوری که با شیبی تند به سوی سالمندی می رود/تکمیل پیش‌نویس لایحه حمایت از سالمندان

ایران، دومین کشوری که با شیبی تند به سوی سالمندی می رود/تکمیل پیش‌نویس لایحه حمایت از سالمندان

محمود عباسی استاد دانشگاه شهید بهشتی و مجری این طرح در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه جمعیت جامعه ایران رو به سالمندی است و باتوجه به عدم تحقق سیاست‌های جمعیتی و نرخ پایین زاد و ولد در جامعه، سالمندی در ایران رو به اوج است، اظهار کرد: ایران بعد از ‍ژاپن، دومین کشوری است