قانون جدید در کنگره برای تامین بودجه “عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی”

قانون جدید در کنگره برای تامین بودجه “عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی”

به گزارش برگزیده ها به نقل از ایسنا، به نقل از خبرگزاری شهاب، این کمیسیون در یک اقدام عامدانه، عربستان را شریک اصلی در منطقه دانست که واجد شرایط بسیاری از این برنامه ها خواهد بود. پیش نویس این قانون که قانون یکپارچگی و عادی سازی منطقه ای نام دارد، توسط سناتورهای سنا از جمله