پایانه باربری سمنان

پایانه باربری سمنان

پایانه باربری سمنان پایانه باربری سمنان هم مانند پایانه باربری تهران، یکی از مهمترین مراکز نقل و انتقال کالاها در استان سمنان است. این پایانه با توجه به موقعیت جغرافیایی استراتژیک خود، زیر…