ابعاد اهمیت اولین سفر رئیس دولت سیزدهم به کشوری در حاشیه خلیج فارس

ابعاد اهمیت اولین سفر رئیس دولت سیزدهم به کشوری در حاشیه خلیج فارس

به گزارش ایسنا، سید ابراهیم رئیسی بر اساس برنامه اعلام شده در هنگام ورود به دوحه در “دیوان امیری” محل کار و دفتر امیر قطر مورد استقبال “شیخ تمیم بن حمد آل ثانی”قرار می گیرد و پس از آن دیدار دوجانبه این دو مقام عالی رتبه ایرانی و قطری برگزار می‌شود. براساس اطلاعات منتشر شده وزیران امور خارجه،