کمیسیونر حقوق بشر آذربایجان حمله به سفارت باکو در تهران را محکوم کرد

کمیسیونر حقوق بشر آذربایجان حمله به سفارت باکو در تهران را محکوم کرد

به گزارش ایسنا، دفتر کمیسیونر حقوق بشر آذربایجان در صفحه توییتری خود نوشت: ما قویا حمله ترورستی به سفارت آذربایجان در تهران را محکوم می‌کنیم و باور داریم که مقامات مسئول این کشور (ایران) تمام تلاش خود را برای حسابرسی به عاملان این قضیه انجام خواهند داد. قاضی محمد شهریاری، سرپرست دادسرای امور جنایی