تشریح فعالیت‌ کانون تهیه‌کنندگان رسانه‌های دیداری/ منفعل نباشیم

تشریح فعالیت‌ کانون تهیه‌کنندگان رسانه‌های دیداری/ منفعل نباشیم

به گزارش خبرنگار مهر، کانون تهیه کنندگان رسانه های دیداری با بیش از ۵۰۰ عضو از تهیه کنندگان پیشکسوت در حوزه رسانه های دیداری و تهیه کنندگانی که چند دهه در تلویزیون فعال داشتند و همچنین تهیه کنندگان نسل جدید که در تلویزیون و پلتفرم ها فعال هستند، تشکیل شده است. این کانون در روزهای