تشکر رییس نظام پزشکی از پلیس به دلیل توسعه امنیت در مراکز درمانی

تشکر رییس نظام پزشکی از پلیس به دلیل توسعه امنیت در مراکز درمانی

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه خبری پلیس، در پی یادداشت سخنگوی فراجا تحت عنوان اوباش گری در مراکز درمانی را برنمی تابیم رییس زاده، رییس سازمان نظام پزشکی کشور، طی تماس تلفنی با سردار منتظرالمهدی از موضع‌گیری فراجا و توجه پلیس در خصوص جدیت در برخورد با پدیده اوباشگری در مراکز درمانی