ایران در چارچوب کنوانسیون‌های بین‌المللی مساله ریزگردها را با همسایگان پی‌گیری کند

ایران در چارچوب کنوانسیون‌های بین‌المللی مساله ریزگردها را با همسایگان پی‌گیری کند

قاسم محب علی در گفت‌وگو با ایسنا درباره سدسازی ترکیه و آثار زیست محیطی که بر کشور ما داشته است، گفت: مساله محیط زیست، دسته جمعی، منطقه‌ای، جهانی و کشوری است و همه کشورها باید در این زمینه اقدامات هماهنگ و کار جمعی انجام دهند.  وی تاکید کرد: در این زمینه نهاد دیپلماتیک نقش مهمی