استعفای گنج‌زاده از کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی المپیک

استعفای گنج‌زاده از کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی المپیک

به گزارش ایسنا، انتخابات کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی المپیک آبان سال ۱۴۰۰ برگزار شد که در اولین جلسه این کمیسیون، سجاد گنج‌زاده، قهرمان المپیک توکیو به عنوان رییس کمیسیون انتخاب شد. در حالی از عمر این کمیسیون یک سال و ۲ ماه گذشته است، رییس این کمیسیون از سمت خود کناره گیری کرد. گنج‌زاده پیش