فقط ۲۵ درصد خانواده افراد مرگ مغزی به اهدای عضو رضایت می دهند

فقط ۲۵ درصد خانواده افراد مرگ مغزی به اهدای عضو رضایت می دهند

به گزارش خبرگزاری مهر، ساناز دهقانی افزود: روزانه بین ۷ تا ۱۰ نفر از افرادی که در لیست انتظار برای گرفتن اعضای پیوندی هستند به دلیل راضی نشدن خانواده بیماران مرگ مغزی به اهدا، جانشان را از دست می‌دهند. وی در پاسخ به اینکه آیا پیمایشی در خصوص وضعیت خانواده‌هایی که راضی به اهدای عضو