تدوین برنامه اختصاصی مخاطره سیل شهر تهران

تدوین برنامه اختصاصی مخاطره سیل شهر تهران

اسماعیل سلیمی در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به برگزاری نشست هم اندیشی و هم افزایی سازمان ها و نهاد های مرتبط با پدیده سیل، درباره برنامه ریزی برای تهیه نقشه پهنه بندی خطر سیل تهران، اظهار کرد: سیل یکی از مخاطرات اولویت دار شهر تهران است. از همین رو داشتن برنامه مختص این مخاطره در شهر