برآورد نیاز به کود در هر واحد سطح به زودی

برآورد نیاز به کود در هر واحد سطح به زودی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا جهانسوز، مسئول سازمان بسیج مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی کشور درباره «شبکه تولید و توزیع کود و تأثیر آن در بهره‌وری گندم»، گفت: سال ۸۶ و ۸۷ که دامنه حضور علم کمتر بود با بیشترین رکورد تولید گندم روبه‌رو بودیم. در حال حاضر حدود ۱۰ هزار مربی در عرصه، جهت