سال گذشته ۶۱ نوزاد در نزدیکی شیرخوارگاه‌ها «رها» شدند

سال گذشته ۶۱ نوزاد در نزدیکی شیرخوارگاه‌ها «رها» شدند

به گزارش ایسنا، محمد نصیری معاون اجتماعی سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه ۶۱ نوزاد سال گذشته توسط والدین زیستی خود در سطح شهر بالاخص جوار شیرخوارگاه‌ها رها شده‌اند، گفت: سالانه خانواده‌های فراوانی متقاضی فرزندخواندگی هستند اما به سبب کمبود کودکان فاقد سرپرست در کشور، سال‌ها در صف انتظار باقی می‌مانند. به گزارش روابط عمومی

مستمری شهریور ماه مددجویان سازمان بهزیستی واریز شد

مستمری شهریور ماه مددجویان سازمان بهزیستی واریز شد

به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی سازمان بهزیستی کشور، مستمری شهریورماه، به حساب بیش از یک میلیون مددجوی سازمان بهزیستی نزد بانک رفاه به شرح ذیل واریز شد. مبلغ واریز شده برای خانوارها به شرح زیر است: خانواده یک نفره: ۳۵۰ هزار تومان خانواده دو نفره: ۵۰۰ هزار تومان خانواده سه نفره: ۷۰۰