بیش از ۲۳هزار میلیارد تومان کالا تعیین تکلیف شده است

بیش از ۲۳هزار میلیارد تومان کالا تعیین تکلیف شده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، سیدعبدالمجید اجتهادی در بازدید دادستان تهران از انبارهای اموال تملیکی بیان داشت: بیش از ۷۰۰ درصد افزایش فروش داشته ایم که بیش از ۸ هزار میلیارد تومان فروش است به طوری که در دوره مشابه گذشته هزار میلیارد تومان فروش داشته