دیدار رئیس شورای ملی حقوق بشر ساحل عاج با غریب آبادی

دیدار رئیس شورای ملی حقوق بشر ساحل عاج با غریب آبادی

به گزارش ایسنا، نامیزاتا سانگاره رئیس شورای ملی حقوق بشر ساحل عاج که به منظور شرکت در اولین کنگره بین المللی بانوان تاثیرگذار به ایران سفر کرده، با کاظم غریب آبادی، معاون امور بین الملل قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر دیدار و دو طرف پیرامون برخی مسائل حقوق بشری گفت‌وگو کردند. غریب آبادی