«زیست شبانه» تابو نیست/ شرایط اجرای آن باید فراهم شود

«زیست شبانه» تابو نیست/ شرایط اجرای آن باید فراهم شود

علیرضا نادعلی در گفت وگو با ایسنا، در مورد ظرفیت های شهر تهران برای داشتن زیست شبانه گفت: اجرای زیست شبانه به رعایت هنجارهای ایرانی و اسلامی بستگی دارد و می بینیم که در ایام خاص همچون ماه مبارک رمضان که بسیاری از کسب و کارها تعطیل هستند، شب تا صبح بسیاری از مشاغل می تواند