مشکلات زیرساختی بخش بهداشت و درمان کهگیلویه برطرف شود

مشکلات زیرساختی بخش بهداشت و درمان کهگیلویه برطرف شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علی وحدانی فر در دیدار با ربیس شبکه بهداشت کهگیلویه افزود: مجموعه بهداشت و درمان از اولویت‌های دولت است و توجه به آن جای خوشحالی و امید دارد. وی با بیان اینکه حوزه درمان، سختی‌های فراوانی را تحمل می‌کند، تاکید کرد: این مجموعه هنوز گرفتار نبود زمین برای احداث