ریاض به سازمان همکاری شانگهای می‌پیوندد

ریاض به سازمان همکاری شانگهای می‌پیوندد

به گزارش ایسنا، خبرگزاری رسمی عربستان (واس) اعلام کرد، این کشور با لایحه اعطای عنوان شریک گفت‌وگو در سازمان همکاری شانگهای به عربستان موافقت کرده است. سازمان همکاری شانگهای (SCO) سازمانی اوراسیایی میان‌دولتی است که برای همکاری‌های چندجانبهٔ امنیتی، اقتصادی و سیاسی تشکیل شده‌ است. این سازمان در سال ۱۹۹۶ توسط رهبران چین، روسیه، قزاقستان،