نایب‌قهرمانی مریم طوسی در مسابقات رسمی آمریکا

نایب‌قهرمانی مریم طوسی در مسابقات رسمی آمریکا

به گزارش ایسنا، مریم طوسی، دونده دوهای سرعت، در جریان برگزاری یک مسابقه رسمی در کالیفرنیای آمریکا در رقابت ماده ۲۰۰ متر دوم شد و عنوان نایب‌قهرمانی را کسب کرد. طوسی موفق شد در اولین مسابقه فصل خود با ثبت زمان ۲۳.۲۱ ثانیه پس از رقیبش از کشور میزبان از خط پایان عبور کند و