عارف: ادعاهای عربستان درباره ایجاد اصلاحات، دروغ است

عارف: ادعاهای عربستان درباره ایجاد اصلاحات، دروغ است

به گزارش ایسنا ، متن این یادداشت به شرح زیر است: قتل عام گسترده بیش از ۸۰ تن از جمله ۴۱ جوان شیعه معترض در عربستان توسط رژیم ستمگر آل سعود که برای ارعاب شهروندان سعودی صورت گرفت  نشان داد که تمامی ادعاهای این  رژیم درباره ایجاد اصلاحات دروغ و تبلیغاتی تو خالی است. این