معرفی داوران نهمین دوره «ده روز با عکاسان ایران»

معرفی داوران نهمین دوره «ده روز با عکاسان ایران»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی انجمن عکاسان ایران داوران این رویداد در واقع «معرّف» عکاسان جوان در سراسر ایران هستند که در مرحله اول از بین آثار آنان، هریک به‌صورت منفرد مجموعه‌های منتخب از نگاه خود را گزینش و به دبیرخانه این رویداد معرفی می‌کنند. در پایان آثار معرفی شده، توسط