حمایت حزب مجمع ایثارگران از مطالبات صنفی معلمان و کارگران

حمایت حزب مجمع ایثارگران از مطالبات صنفی معلمان و کارگران

به گزارش ایسنا،  در بخش هایی از این بیانیه آمده است: در آستانه روزهای بزرگداشت و تکریم دو قشر وسیع، موثر و سرنوشت‌ساز کشورمان یعنی کارگران و معلمان قرار داریم و این در حالی است که متاسفانه برای چندین دهه به مطالبات صنفی این دو قشر زحمتکش توجه اساسی نشان داده نشد و هنوز هم