۱۵۳ بوستان منطقه ۱۵ تهران برای روز طبیعت آماده شد

۱۵۳ بوستان منطقه ۱۵ تهران برای روز طبیعت آماده شد

به گزارش برگزیده ها به نقل از ایسنا، هادی صدیقی در تشریح فعالیت‌های ویژه در بوستان های منطقه همزمان با روز طبیعت گفت: امسال با توجه به تقارن روز طبیعت با بهار قرآن و ضیافت الهی؛ علاوه بر اقدامات متداول هرساله؛ با تدارک برنامه‌های معنوی برای تقویت نشاط اجتماعی بهره بردیم و روز طبیعت در