روسیه و آمریکا به خاطر “اوکراین” یک تیر به سمت هم شلیک نمی‌کنند

روسیه و آمریکا به خاطر “اوکراین” یک تیر به سمت هم شلیک نمی‌کنند

رضا ذبیحی، در گفت و گو با خبرنگار ایسنا درباره دورنمای بحران اوکراین و اثرات آن بر نظام بین الملل اظهار کرد: اگر شدیدترین تحریم های تاریخ توسط آمریکا و اتحادیه اروپا علیه روسیه اعمال شود و بیشترین حمایت ها هم از اوکراین انجام شود، حتی یک تیر نیز از سمت روسیه به سمت کشورهایی که