سرعت رشد پول به ۳۹ درصد کاهش یافت/ افت تب انتظارات تورمی

سرعت رشد پول به ۳۹ درصد کاهش یافت/ افت تب انتظارات تورمی

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعمال سیاست‌های پولی و بانکی بانک مرکزی طی ماه‌های گذشته، رشد نقدینگی طی مسیر کاهشی از ۳۹ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۲۶.۹ درصد در شهریور ۱۴۰۲ رسید و سیالیت نقدینگی نیز با کاهش شدیدی مواجه شده است؛ به نحوی که رشد پول – به عنوان جز سیال نقدینگی