تلاش برای ورود اسکی روی آب به المپیک

تلاش برای ورود اسکی روی آب به المپیک

به گزارش ایسنا، علیرضا مهر صادقی، نایب رییس ایرانی کنفدراسیون اسکی روی آسیا گفت: در تلاش هستیم با تبیین اهداف معین در قاره‌ها شرایط ورود اسکی روی آب در المپیک فراهم شود. او از هماهنگی با فدراسیون جهانی برای هدف گذاری و ایجاد شرایط لازم جهت عضویت در IOC گفت: فدراسیون جهانی اسکی روی آب