پایان رزمایش مشترک اسرائیل و آمریکا

پایان رزمایش مشترک اسرائیل و آمریکا

 به گزارش ایسنا، به نقل از فلسطین الیوم، سخنگوی ارتش رژیم اسرائیل گفت، رزمایش مشترک میان مقر فرماندهی ارتش صهیونیستی با مقر فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (سنکتام) موسوم به مانور«Juniper Falcon» پایان یافت. وی گفت، هدف از این رزمایش ارتقا و بهبود آمادگی نیروها برای انجام عملیات مشترک در زمینه‌های مختلف بود که مهمترین آنها پدافند