روایت یک دیدار

روایت یک دیدار

به گزارش ایسنا، علی متقیان در توصیف این دیدار، می‌نویسد: «با تماسی از دفتر رئیس‌ جمهوری برای ساعت ۱۸:۴۵ چهارشنبه ۱۲ آبان دعوت شدم. محل دیدار، ساختمان قرمز ریاست جمهوری. مشخصات خودم و اتومبیل دریافت شد. موعد دیدار با اتومبیل به سمت خیابان پاستور حرکت کردم‌. مشخصات فردی و اطلاعات اتومبیل ثبت شده بود؛ بنابراین