تخصیص سهمیه ذرت با استاندارد انسانی به کارخانجات صنعتی

تخصیص سهمیه ذرت با استاندارد انسانی به کارخانجات صنعتی

به گزارش خبرنگار مهر، مطرح شدن موضوع محصولات ترا ریخته و ملزم شدن واردکنندگان و تولیدکنندگان به برچسب زدن روی این محصولات حکایت از محصولاتی از این گروه بدون درج روی آن در بازار دارد. چند هفته‌ای است که موضوع مصرف ذرت‌های دامی در صنایع غذایی مطرح بوده (البته موضوع به سال‌های ۹۶ و ۹۷

استفاده از ذرت‌های دامی در صنایع غذایی چرا و چگونه؟

استفاده از ذرت‌های دامی در صنایع غذایی چرا و چگونه؟

به گزارش خبرنگار مهر، بازار جهانی برای حفظ مشتریان خود و البته توسعه این بازار بهترین خدمات را ارائه می‌دهند. در بخش کشاورزی شناسنامه دار کردن محصولات دارای اهمیت بسیاری است. در جهان با استفاده از QR کد، قابلیت رصد اطلاعات وجود دارد و با این کد، کشاورز می‌تواند از خصوصیات محصول خود به عنوان